Stressin säätelykeinot

Elämäntapalääketiede ja stressinhallinta Nyky-yhteiskunnassa monet kokevat stressiä [1]. Monilla on stressistä johtuvia mielenterveyshäiriöitä, jotka heikentävät myös fyysistä terveyttä. Syitä tähän on varmasti lukuisia, mm. työstressi, rahahuolet, ihmissuhteet,...
Uni – riittävä lepo on tarpeen

Uni – riittävä lepo on tarpeen

Palauttava uni Riittävä määrä levollista unta on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys. Uni antaa keholle mahdollisuuden palautua sen kokemista rasitteista. Se ”lataa akut”. Hyvänlaatuisen unen eduista ja univajeen haitoista on kertynyt paljon tutkimustietoa. [1] Uni on...
Ihmissuhteet

Ihmissuhteet

Voimaannuttavat ihmissuhteet ja sosiaaliset verkostot Hyvät sosiaaliset suhteet antavat sisältöä elämään. Ne lisäävät onnellisuutta, fyysistä terveyttä ja elinvuosia [1–5]. Ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. Parhaimmillaan...
Stressin säätelykeinot

Stressin säätelykeinot

Mielenterveys – henkinen hyvinvointi Nykypäivän mielenterveysongelmat ovat monitahoisia. Arviolta 264 miljoonaa ihmistä kärsii masennuksesta. WHO:n mukaan siitä on tullut työkyvyttömyyden suurin aiheuttaja maailmassa. Covid-19 pandemia on lisännyt mielenterveyden...
Riippuvuusaineista eroon

Riippuvuusaineista eroon

Haitallisten aineiden välttäminen Elämäntapalääketieteessä halutaan minimoida altistus terveyttä vaarantaville aineille. Alkoholin, tupakkatuotteiden ja huumeiden haitat ovat yleisesti tiedossa, mutta pelkkä tieto ei välttämättä riitä niistä erossa pysymiseen. Myös...
Liikunta

Liikunta

Liike on lääkettä Yli viidennes maailman miehistä ja kolmannes naisista liikkuu liian vähän [1]. Liikkumattomuuden on arvioitu vievän hengen ennenaikaisesti yli viideltä miljoonalta ihmiseltä vuosittain. WHO:n mukaan fyysinen passiivisuus on neljänneksi suurin...

Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@falm.fi, niin saat lisätietoa yhdistykseen liittymisestä.

Yhdistykseen mukaan ovat tervetulleita kaikki lääkärit ja muut terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet ammattilaiset. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen alojen opiskelijat ja muiden ammattialojen ihmiset. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet eivät voi äänestää eivätkä kuulua hallitukseen, mutta he voivat osallistua yhdistyksen koulutuksiin ja muuhun toimintaan. 

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.
Webinaareihin pääset mukaan, kun ilmoittaudut jäseneksi: toimisto@falm.fi.