Suomen elämäntapalääketieteen yhdistyksen historiaa ja taustaa

Ajatus ruoasta lääkkeenä on ollut osa lääketiedettä jo antiikin ajoista. Lääketieteen tunnetuin uranuurtaja Hippokrates (460–377 eaa.) kannusti ihmisiä syömään terveellisesti ja liikkumaan sairauksien ehkäisemiseksi ja taltuttamiseksi. Hän saattaa olla sanojen ”olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokaasi” takana. [1]

Keksijä ja liikemies Thomas Edison (1847–1931) ennusti, että tulevaisuudessa lääkärit eivät niinkään määrää lääkityksiä vaan ohjaavat potilaita ravitsemuksen saralla sairauksien ehkäisemiseksi ja niiden syihin puuttumiseksi [2].

Nathan Pritikin (1915–1985) perusti Yhdysvalloissa 1970-luvulla terveellisiin elämäntapoihin ohjaavan Longevity Center -hoitolaitoksensa. Siellä hoidetaan sepelvaltimotautipotilaita ravitsemuksella ja liikunnalla. Keskus on edelleen toiminnassa. [3,4]

Pekka Puskan johtama 1970-luvulla alkanut Pohjois-Karjala-projekti sai kansainvälistä huomiota. Siinä kansanterveyttä parannettiin eläinrasvoja ja suolaa vähentämällä sekä vihannesten, marjojen ja hedelmien määrää lisäämällä. [5]

Kardiologi Dean Ornish käynnisti 1980-luvulla sydänkuntoutusohjelman tutkimuslaitoksessaan Yhdysvalloissa. Hänen RCT-tutkimustensa tuloksia on julkaistu mm. JAMAssa vuodesta 1990 lähtien. ”The Lifestyle Heart Trial” osoitti, että sepelvaltimotautia sairastavilla koronaarisuonien ahtaumien läpimitta pieneni viiden vuoden seurannan aikana vähärasvaisella kokokasvisruoalla (pääasiassa), stressinhallintamenetelmillä, liikunnalla ja tupakoinnin lopetuksella. [6,7]

WHO (The World Health Organization) korosti jo vuonna 1990, että sekä ravinnon heikko laatu että liiallinen energiansaanti lisäävät kroonisten sairauksien esiintyvyyttä [8].

Lääkäri Caldwell B. Esselstyn Jr. aloitti Cleveland-klinikalla Yhdysvalloissa 1990-luvulla yli 20-vuotisen hoitoseurantatutkimuksen, johon hän otti mukaan myös kriittisesti sairaita sydänpotilaita. Vertaansa vailla olevat tulokset saavutettiin kokokasvisruokavalion, liikunnan ja savuttomuuden avulla. [9,10]

Kansanterveystieteen tohtori Hans Diehl kehitti 1990-luvulla Yhdysvalloissa avohoidossa toteutettavan CHIP-ohjelman (Complete Health Improvement Program). Tämän pitkäaikaissairauksien hoidossa tehokkaaksi todetun kurssimuotoisen elämäntapamuutosohjelman pääkomponentteina ovat kokokasvisruokavalio ja liikunta. CHIP toimii maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa mm. Medicare- ja Medicaid-vakuutusyhtiöt ja Isossa-Britanniassa mm. kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä (NHS) rahoittavat CHIP-ohjelman käyttöä kansanterveyden parantamiseksi. [11–13]

Lääkäri John McDougall perusti vuonna 2002 terveellisiin elämäntapoihin keskittyvän hoitolaitoksen, jossa käytetään kalorirajoituksetonta vähärasvaista kokokasvisruokaa, stressinhallintaa ja liikuntaa hoitamaan ja parantamaan elintapasairauksia [14].

Terveellisten elintapojen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoitamisessa on tunnettu adventistien keskuudessa jo yli sata vuotta. Kalifornian Loma Lindan yliopistossa tehdyt mm. Adventist Health Study -tutkimukset (AHS-1 ja AHS-2) ovat antaneet merkittävää lisätietoa elintapojen terveysvaikutuksista [15]. Vuonna 2004 adventistitaustaiset lääkärit perustivat American College of Lifestyle Medicine -järjestön (ACLM) tukemaan kestävämpiä ratkaisuja terveydenhuollossa [16]. ACLM perustettiin poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumattomaksi. Yhdistys näkee elämäntapalääketieteen välttämättömänä osana kuljettaessa kohti kestävää terveydenhuollon tulevaisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi ACLM tarjoaa ammattilaisille laadukasta koulutusta ja materiaaleja.

Suomen elämäntapalääketieteen yhdistys (FALM) perustettiin vuonna 2021. FALM edistää ihmisten terveyttä näyttöön perustuvan elämäntapalääketieteen keinoin ja on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä teollisuuden eduista riippumaton. Myös Suomen yhdistyksen perustajajäsenet kuuluivat adventtikirkkoon. Jäsenistöön on kuitenkin alusta asti kuulunut eri maailmankatsomuksia edustavia ihmisiä.

Samankaltaisia yhdistyksiä on perustettu laajasti ympäri maailman. Lifestyle Medicine Global Alliance (LMGA) koordinoi ja tukee Yhdysvaltojen ulkopuolella toimivien elämäntapalääketieteen yhdistysten toimintaa [17]. FALM toimii LMGA:n alajärjestönä.

International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) vastaa elämäntapalääketieteen ammattilaisten kansainvälisestä sertifioinnista, mikä tukee alan ammattimaisuutta ja laatuvaatimuksia globaalilla tasolla [18]. Suomessakin on jo useita sertifioinnin suorittaneita terveydenhuollon ammattilaisia.

 

Lähdeviitteet:

 1. Cardenas D. Let not thy food be confused with thy medicine: The Hippocratic misquotation. ESPEN J. 2013;8(6).e260-e262. https://doi.org/10.1016/j.clnme.2013.10.002
 2. Evidence in motion. The doctor of the future. June 5, 2017; https://evidenceinmotion.com/the-doctor-of-the-future
 3. Racette SB, Park LK, Rashdi ST, Montgomery K, McKenzie KM, Deych E, Graham C, Das N, Fogarty TM, Van Zandt A, Carson T, Durbin D, Jonagan J, Rich MW, de Las Fuentes L, Peterson LR. Benefits of the First Pritikin Outpatient Intensive Cardiac Rehabilitation Program. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2022 Jun 23. doi: 10.1097/HCR.0000000000000700. Dr Peterson has stock holdings in Johnson & Johnson, Shockwave Medical, and Medtronic. All other authors declare no conflicts of interest.
 4. O’Malley E, Phelps J, Arthur C, Hakkak R. Investigating Effectiveness of a Pritikin-Based Cardiac Rehabilitation Program on Patients with Heart Disease. Curr Dev Nutr. 2020 May 29;4(Suppl 2):58. doi: 10.1093/cdn/nzaa040_058.
 5. Jousilahti P, Laatikainen T, Peltonen M, Borodulin K, Männistö S, Jula A, Salomaa V, Harald K, Puska P, Vartiainen E. Primary prevention and risk factor reduction in coronary heart disease mortality among working aged men and women in eastern Finland over 40 years: population based observational study. BMJ. 2016 Mar 1;352:i721. doi: 10.1136/bmj.i721.
 6. Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, Brown SE, Gould KL, Merritt TA, Sparler S, Armstrong WT, Ports TA, Kirkeeide RL, Hogeboom C, Brand RJ. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA. 1998 Dec 16;280(23):2001-7. doi: 10.1001/jama.280.23.2001. Erratum in: JAMA 1999 Apr 21;281(15):1380.
 7. Ornish D, Brown SE, Scherwitz LW, Billings JH, Armstrong WT, Ports TA, McLanahan SM, Kirkeeide RL, Brand RJ, Gould KL. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet. 1990 Jul 21;336(8708):129-33. doi: 10.1016/0140-6736(90)91656-u.
 8. World Health Organization. Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. 1990. Updated 2003. https://www.who.int/news/item/23-04-2003-fao-who-launch-expert-report-on-diet-nutrition-and-prevention-of-chronic-diseases
 9. Esselstyn CB. A plant-based diet and coronary artery disease: a mandate for effective therapy. J Geriatr Cardiol. 2017 May;14(5):317-320. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.004. PMID: 28630609; PMCID: PMC5466936.
 10. Esselstyn CB Jr. Updating a 12-year experience with arrest and reversal therapy for coronary heart disease (an overdue requiem for palliative cardiology). Am J Cardiol. 1999 Aug 1;84(3):339-41, A8. doi: 10.1016/s0002-9149(99)00290-8.
 11. Rankin P., Morton D. P., Diehl H., Gobble J., Morey P., Chang E. Effectiveness of a volunteer-delivered lifestyle modification program for reducing cardiovascular disease risk factors. Am J Cardiol. 2012;109(1):82-86.
 12. Diehl H. A Coronary risk reduction through intensive community-based lifestyle intervention: the Coronary Health Improvement Project (CHIP) experience. Am J Cardiol. 1998;82(10b):83t-87t.
 13. Thieszen C. L., Merrill R. M., Aldana S. G., et al. The Coronary Health Improvement Project (CHIP) for lowering weight and improving psychosocial health. Psychol Rep. 2011;109(1):338-352.
 14. McDougall J, Thomas LE et al. Effects of 7 days on an ad libitum low-fat vegan diet: the McDougall Program cohort. Nutr J. 2014 Oct 14;13:99. doi: 10.1186/1475-2891-13-99. Erratum in: Nutr J. 2017 Feb 10;16(1):12. Sidonnaisuudet: John McDougall is the author of several books on the role of diet for the prevention and management of chronic disease. None of the other authors have any competing interests, financial or otherwise, to report. Rahoitus: The McDougall Research and Education Foundation. McDougall J, Thomas LE, McDougall C, Moloney G, Saul B, Finnell JS, Richardson K, Petersen KM. Erratum to: Effects of 7 days on an ad libitum low-fat vegan diet: the McDougall Program cohort. Nutr J. 2017 Feb 10;16(1):12. doi: 10.1186/s12937-017-0234-9. Erratum for: Nutr J. 2014 Oct 14;13:99.
 15.  https://adventisthealthstudy.org/studies
 16. https://lifestylemedicine.org/
 17. https://lifestylemedicineglobal.org/
 18. https://iblm.co/

 

Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@falm.fi, niin saat lisätietoa yhdistykseen liittymisestä.

Yhdistykseen mukaan ovat tervetulleita kaikki lääkärit ja muut terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet ammattilaiset. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen alojen opiskelijat ja muiden ammattialojen ihmiset. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet eivät voi äänestää eivätkä kuulua hallitukseen, mutta he voivat osallistua yhdistyksen koulutuksiin ja muuhun toimintaan. 

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.
Webinaareihin pääset mukaan, kun ilmoittaudut jäseneksi: toimisto@falm.fi.