Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@falm.fi, niin saat lisätietoa yhdistykseen liittymisestä.

Yhdistykseen mukaan ovat tervetulleita kaikki lääkärit ja muut terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet ammattilaiset. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen alojen opiskelijat ja muiden ammattialojen ihmiset. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet eivät voi äänestää eivätkä kuulua hallitukseen, mutta he voivat osallistua yhdistyksen koulutuksiin ja muuhun toimintaan. 

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.
Webinaareihin pääset mukaan, kun ilmoittaudut jäseneksi: toimisto@falm.fi.

ELÄMÄÄ VUOSIIN JA VUOSIA ELÄMÄÄN 

Terveyden peruspilarit

Elämäntapalääketieteen peruspilarit

Elämäntapalääketiede on tiukasti tieteelliseen näyttöön perustuva lääketieteen erityispätevyysalue, jossa käytetään terveellisiä elintapoja kroonisina pidettyjen sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja jopa parantamiseen.

Kokokasvisruoka

Heikkolaatuinen ruokavalio on lukuisten pitkäaikaissairauksien taustatekijä. Maailmanlaajuisesti sen on arvioitu aiheuttavan vuosittain 11 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa – viidenneksen kaikista.

LUE LISÄÄ

Liikunta

Yli viidennes maailman miehistä ja kolmannes naisista liikkuu liian vähän. Liikkumattomuuden on arvioitu vievän hengen ennenaikaisesti yli viideltä miljoonalta ihmiseltä vuosittain.

LUE LISÄÄ

Uni

Riittävä määrä levollista unta on terveyden ja hyvinvoinnin edellytys. Uni antaa keholle mahdollisuuden palautua sen kokemista rasitteista. Se ”lataa akut”.

LUE LISÄÄ

Haitallisten aineiden välttäminen

Elämäntapalääketieteessä halutaan minimoida altistus terveyttä vaarantaville aineille. Alkoholin, tupakkatuotteiden ja huumeiden haitat ovat yleisesti tiedossa, mutta pelkkä tieto ei välttämättä riitä niistä erossa pysymiseen.

LUE LISÄÄ

Stressin säätelykeinot

Krooninen stressi johtaa terveysongelmiin, koska se aiheuttaa haitallisia fysiologisia muutoksia elimistössä (esim. kortisolipitoisuuden nouseminen) ja altistaa myös terveyden kannalta epäedullisille käyttäytymismalleille (esim. alkoholin käyttö). 

LUE LISÄÄ

Ihmissuhteet

Hyvät sosiaaliset suhteet antavat sisältöä elämään. Ne lisäävät onnellisuutta, fyysistä terveyttä ja elinvuosia [15]. Ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. Parhaimmillaan yhteenkuuluvuuden tunne saa meidät kukoistamaan.

LUE LISÄÄ

Ajankohtaista peruspilareista