Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@falm.fi, niin saat lisätietoa yhdistykseen liittymisestä.

Yhdistykseen mukaan ovat tervetulleita kaikki lääkärit ja muut terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet ammattilaiset. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen alojen opiskelijat ja muiden ammattialojen ihmiset. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet eivät voi äänestää eivätkä kuulua hallitukseen, mutta he voivat osallistua yhdistyksen koulutuksiin ja muuhun toimintaan. 

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.
Webinaareihin pääset mukaan, kun ilmoittaudut jäseneksi: toimisto@falm.fi.

Elämää vuosiin ja vuosia elämään

Mitä elämäntapalääketiede on?

Elämäntapalääketiede on tiukasti tieteelliseen näyttöön perustuva lääketieteen erityispätevyysalue, jossa käytetään terveellisiä elintapoja kroonisina pidettyjen sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja jopa parantamiseen. Elintavoilla voidaan vaikuttaa vahvasti esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen, kroonisten tulehdustilojen ja lihavuuden ennusteeseen.

Koulutetut elämäntapalääketieteen ammattilaiset käyttävät työssään kuutta elintapojen peruspilaria. Näihin luetaan täysin tai pääosin kokokasvisruokaan perustuva ravitsemus, säännöllinen fyysinen aktiivisuus, palauttava uni, mielenterveyden tukeminen, toksisten aineiden välttäminen ja positiivinen sosiaalinen kanssakäyminen. Sairauksien ja riskitekijöiden hallintaan käytettävillä lääkkeillä ja lääketieteellisillä toimenpiteillä on elämäntapalääketieteessä toissijainen asema akuuttitilanteita lukuun ottamatta.

Sairauksien syihin tarttuminen on kustannustehokkaampaa kuin vain oireiden lievitys. Valtaosa terveydenhuollon kustannuksista koituu kroonisista kansansairauksista. Tällä hetkellä terveydenhuollossa lääkärin rooliksi diagnosoinnin jälkeen jää usein vain oireiden hillitseminen, riskitekijöiden hallinta ja seuranta. Päävastuun hoidosta kantaa lääkäri; potilaan osana on sopeutua elämään sairauden kanssa. Elämäntapalääketieteessä potilas valjastetaan huolehtimaan itse itsestään ja ammattilainen on enemmänkin ohjaaja.

Nykyinen terveydenhuolto ei tue potilaita riittävästi elämäntapamuutoksissa. Ammattilaisille pitää antaa riittävästi aikaa kohdata potilaat kokonaisvaltaisesti ja tehdä heidän kanssaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Yhteiskunnassa tarvitaan uutta, laajaa otetta sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Muutos käynnistyy, kun nykytilan mahdottomuus käy suuremmaksi kuin tuntemattoman pelko.

Mitä Suomen elämäntapalääketieteen yhdistys käytännössä tekee?

Yhdistyksemme järjestää kuukausittain jäsenillemme maksuttoman webinaarin jostakin elämäntapalääketieteen aiheesta. Tavoitteenamme on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten terveysongelmien kohtaamiseen ja hoitoon. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan edistääksemme kansalaisten terveyttä. Osallistumme myös lääketieteellisiin tapahtumiin luennoitsijoina ja annamme haastatteluja lehtiin. Tuotamme opetusmateriaalia ja järjestämme vuosittain oman kongressin.

Elämäntapalääketieteen kansainvälinen liitto

Amerikan elämäntapalääketieteen yhdistys ryhtyi työskentelemään elämäntapalääketieteen aihepiirien parissa vuonna 2004. Yhdistys perusti kansainvälisen organisaation nimeltä Lifestyle Medicine Global Alliance (LMGA), joka koordinoi muissa maissa toimivien elämäntapalääketieteen yhdistysten toimintaa – myös Suomen yhdistyksen.

Elämäntapalääketieteen pätevyys (Dip IBLM)

Kansainvälinen International Board of Lifestyle Medicinen (IBLM) sertifioima tutkinto pitää sisällään alan kirjallisuuteen perehtymisen, tapausselostuksen, kansainväliseen elämäntapalääketieteen konferenssiin osallistumisen ja tentin. Tentti järjestään kerran vuodessa. Tutkinnon voivat suorittaa kaikki sosiaali- ja terveysalan pätevyyden omaavat ammattilaiset. Opiskelijat voivat olla yhdistyksen toiminnassa mukana, mutta elämäntapalääketieteen pätevyystutkinnon voi suorittaa vasta, kun perusammattitutkinto on valmis.

Kuka voi liittyä yhdistykseen?

Elämäntapalääketieteen yhdistyksen jäseneksi ovat tervetulleita kaikki lääkärit ja muut terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet ammattilaiset. Kannatusjäseneksi ovat tervetulleita edellä mainittujen alojen opiskelijat ja muiden ammattialojen ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita terveellisistä elämäntavoista. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kattojärjestön ohjeiden mukaisesti kannatusjäsenet eivät voi äänestää eivätkä tulla valituksi hallitukseen, mutta he voivat osallistua yhdistyksen koulutuksiin ja muuhun toimintaan.

Jos haluat mukaan yhdistykseen, voit lähettää viestin osoitteeseen toimisto@falm.fi 

Lisätietoja

ACLM (American College of Lifestyle Medicine) www.lifestylemedicine.org

IBLM (International Board of Lifestyle Medicine) www.iblm.co 

LMGA (Lifestyle Medicine Global Alliance) www.lifestylemedicineglobal.org