Elämää vuosiin ja vuosia elämään

Mitä elämäntapalääketiede on?

Elämäntapalääketiede on tiukasti tieteelliseen näyttöön perustuva lääketieteen erityispätevyysalue, jossa käytetään terveellisiä elintapoja kroonisina pidettyjen sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja jopa parantamiseen. Elintavoilla voidaan vaikuttaa vahvasti esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen, kroonisten tulehdustilojen ja lihavuuden ennusteeseen.

Koulutetut elämäntapalääketieteen ammattilaiset käyttävät työssään kuutta elintapojen peruspilaria. Näihin luetaan kokokasvisruokaan täysin tai valtaosin painottuva ravitsemus, säännöllinen fyysinen aktiivisuus, palauttava uni, mielenterveyden tukeminen, toksisten aineiden välttäminen ja positiivinen sosiaalinen kanssakäyminen. Sairauksien ja riskitekijöiden hallintaan käytettävillä lääkkeillä ja lääketieteellisillä toimenpiteillä on elämäntapalääketieteessä toissijainen asema akuuttitilanteita lukuun ottamatta.

Sairauksien syihin tarttuminen on kustannustehokkaampaa kuin vain oireiden lievitys. Valtaosa terveydenhuollon kustannuksista koituu kroonisista kansansairauksista.  Tällä hetkellä terveydenhuollossa lääkärin rooliksi diagnosoinnin jälkeen jää usein vain oireiden hillitseminen, riskitekijöiden hallinta ja seuranta. Päävastuun hoidosta kantaa lääkäri ja potilaan osana puolestaan on sopeutua elämään sairauden kanssa. Elämäntapalääketieteessä potilas valjastetaan huolehtimaan itse itsestään ja ammattilainen on enemmänkin ohjaaja.

Nykyinen terveydenhuolto ei tue potilaita riittävästi elämäntapamuutoksissa. Ammattilaisille pitää antaa riittävästi aikaa kohdata potilaat kokonaisvaltaisesti ja tehdä yksilöllinen hoitosuunnitelma heidän kanssaan. Yhteiskunnassa tarvitaan uutta laajaa otetta sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Muutos käynnistyy, kun nykytilan mahdottomuus käy suuremmaksi kuin tuntemattoman pelko.

Mitä Suomen elämäntapalääketieteen yhdistys käytännössä tekee?

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.

Elämäntapalääketieteen pätevyys (Dip IBLM)

Kansainvälinen, International Board of Lifestyle Medicine:n (IBLM) sertifioima tutkinto pitää sisällään alan kirjallisuuteen perehtymisen, tapausselostuksen, kansainväliseen elämäntapalääketieteen konferenssiin osallistumisen ja tentin. Tentti järjestään kerran vuodessa. Tutkinnon voivat suorittaa kaikki sosiaali- ja terveysalan pätevyyden omaavat ammattilaiset. Opiskelijat voivat olla yhdistyksen toiminnassa mukana, mutta elämäntapalääketieteen pätevyystutkinnon voi suorittaa vasta, kun perusammattitutkinto on valmis.

Kuka voi liittyä mukaan?

Elämäntapalääketieteen yhdistykseen ovat tervetulleita kaikki terveys- ja sosiaalialojen ammattilaiset ja opiskelijat. Jos haluat mukaan, niin lähetä viesti: toimisto@falm.fi

Kannatusjäsenet: Myös semmoiset ihmiset voivat liittyä mukaan, joilla ei ole tämän alan koulutusta, mutta ovat jollain muulla tavalla aktiivisesti mukana terveellisten elämäntapojen edistämisessä. Yhdistyksessä he eivät voi äänestää, eivätkä tulla valituksi hallitukseen.

Lisätiedot

ACLM (American College of Lifestyle Medicine) www.lifestylemedicine.org

IBLM (International Board of Lifestyle Medicine) www.iblm.co

Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@falm.fi, niin saat lisätietoa liittymisestä.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole sote-alan ammattilainen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksy myös oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet eivät voi kuulua hallitukseen, mutta voivat osallistua yhdistyksen kuukausikoulutuksiin ja kongressiin.

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.
Webinaareihin pääset mukaan, kun ilmoittaudut jäseneksi: toimisto@falm.fi.